Zaterdag 1 december 2018

Grote publieksactiviteit: Afdelingsspaghetti


24ste jaarlijkse spaghetti-avond.
Onze spaghetti-avond is telkens een groot succes en een groot familiegebeuren voor alle leeftijden.
De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van natuurgebieden in onze streek.

Telkens een groot succes en groot familiegebeuren voor alle leeftijden. De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van natuurgebieden in onze streek. Door de besparingen in de budgetten is de subsidie voor de aankoop van natuurgebieden aanzienlijk teruggevallen en moeten we meer dan ooit beroep doen op de fondsenwerving bij de leden om nog natuurgebieden te kunnen aankopen. Wie niet aanwezig kan zijn, kan toch de aankoop van natuurgebieden steunen door een storting op rekening IBAN BE56 2930 21207588 BIC GEBABEBB van Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te Mechelen met vermelding ‘project 3997 Velpe-Mene’.
[kalender - terug]

Wanneer: om 17u00 tot 21u00
Plaats: Gemeentelijke Feestzaal Boutersem, Kerkomsesteenweg 45, Boutersem
Deelnameprijs: Spaghetti’s en dranken aan democratische prijzen.
Website organisator: Website organisator: contacturl
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36 - esther.buysmans@telenet.be - www.velpe-mene.be


Laatste bewerking: 10/10/2018 | verwerkt door www.vissenaken.be

Geef jouw (Vissenaakse) activiteiten door via ons activiteitenformulier: klik hier