op vrijdag 26 januari 2018 tot vrijdag 26 januari 2018

Zelf zaden telentheoretische voordracht over het hoe en het waarom van eigen zaadteelt.
[kalender - terug - Lees meer]

Wanneer: om 20u00 tot 22u00
Plaats: Yggdrasil, Vissenakenstraat 381, Vissenaken
Tip: voordrachtgever: Louis De Bruyn
Deelnameprijs: € 10,00 per persoon vooraf te storten
Inschrijven: mail naar yggdra@pandora.be of telefoneer naar 016 82 45 37

Info: Lucrèce Roegiers, 016 82 45 37 - yggdra@pandora.be - https://yggdra.be
Website organisator: https://yggdra.be/portfolio/zelf-zaden-telen/


Laatste bewerking: 19/11/2017 | verwerkt door www.vissenaken.be

Geef jouw (Vissenaakse) activiteiten door via ons activiteitenformulier: klik hier