Festinaken en Dorpsfeesten 2018

-

Verkoop alcoholische dranken

De wet van 10/12/2009 met diverse bepalingen inzake de gezondheid:

  1. Het verbod om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min 16-jarigen.

  2. Aan 16- tot 18-jarigen mogen enkel alcoholische dranken zoals bier en wijn verkocht worden, dus geen cocktails waar sterke drank in verwerkt is.

  3. Alcoholische cocktails mogen enkel worden verkocht, geschonken of aangeboden worden aan plus 18-jarigen.

-

 

 

domeinnaam domein
Submit Site - Website Promotion
Website Promotion - Submit Your Site to 100+ Search Engines!
bestel je vlag