Verenigingenmarkt

12u00 tot 18u00

Enkele verenigingen die actief zijn in Vissenaken stellen zich voor met een stand op het Sint-Pieterspleintje: (klik op de namen)


Crossing Vissenaken

Crossing Vissenaken wil niet langer alleen rond voetbal draaien, maar een ontmoetingscentrum zijn voor het hele dorp met al haar inwoners en verenigingen. De club moet tegelijk toegankelijk worden voor iedereen. Onze vereniging is dan ook meer dan alleen voetbal. In onze club moet iedereen de mogelijkheid krijgen om recreatief te kunnen sporten met respect voor elkaar.

Wij staan open voor:
Jongens-meisjes, Senioren-veteranen-ladies, Gsport met motorische of mentale beperking, Samenwerking met Wielertoeristen, Samenwerking met Wandelclubs, Samenwerking met scholen en KLJ.
Verleden jaar vierden we ook ons 50-jarig bestaan. Hierdoor werd CRV een Koninklijke club. Met onze CRV 2020 visie hebben we voor de volgende 5 jaar een duidelijke focus op het toekomstige beleid. Door vele mensen te betrekken bij onze nieuwe club-filosofie wordt CRV een plaats waar velen zich zullen thuis voelen.

Op zondag van de Dorpsfeesten zal CRV ook aanwezig zijn met ‘TRAP OP DOEL’. Iedereen mag naar hartenlust op doel trappen!

Graag tot dan!
Het CRV bestuur

[terug]


Gunningenruiters Vissenaken/Glabbeek

Rijvereniging de Gunningenruiters is lid van de Landelijke Rijverenigingen en is in volle bloei. De club werd opgericht in 1975. Wekelijks in de zomer houden we twee ruitertrainingen op ons oefenterrein, Attenrodestraat 10a in Glabbeek: iedereen welkom voor een pintje (of iets anders…).

[terug]


KLJ Vissenaken

De Katholieke Landelijke Jeugd is een jeugdbeweging die zich al meer dan 80 jaar bezig houdt met het organiseren van activiteiten, kampen en weekends voor kinderen van 6 tot 35 jaar. Bij ons is iedereen welkom en wij zorgen ervoor dat elk kind zich kan amuseren in Vissenaken.

 

KLJ Vissenaken is opgedeeld in drie leeftijdsgroepen:
-16
+16
+20

Inschrijven is zeer eenvoudig, meer info vind je hierover op onze website: www.klj-vissenaken.be en op onze Facebook-pagina.

[terug]


KVLV Vissenaken

Beste dorpsgenoten

Het KVLV team van Vissenaken biedt weer een mooi najaarsprogramma aan. De juiste data van de activiteiten staan nog niet vast, maar we kunnen nu al meedelen wat jullie mogen verwachten.
We voorzien een reeks naailessen en ons brei- en haakcafé gaat weer open. De kooklessen komen terug aan bod en we denken ook aan koken voor en met mannen. We geven een demo bloemschikken en het jaar wordt afgesloten met ons kerstfeest.
In het najaar voorzien we ook een pannenkoekenverkoop, de opbrengst gaat naar een goed doel.

 

We hopen jullie te ontmoeten op onze activiteiten.

Op de dorpsfeesten vinden jullie ons in het bekende groene KVLV tentje.

 

Het KVLV team Vissenaken

   

[terug]


Natuurpunt Tienen

Natuurpunt is een organisatie die het beschermen van natuur in Vlaanderen als doel heeft. Dat doet zij vooral door het in beheer nemen van terreinen die waardevol zijn voor het instandhouden van flora en fauna en de onderlinge samenlevingsvormen. Om langdurige bescherming te garanderen, is aankopen van terreinen het beste middel. In gans Vlaanderen beheert Natuurpunt meer dan 22.000 ha zeer uiteenlopende natuurgebieden, verdeeld over een 500-tal erkende natuurreservaten.

Natuurpunt Oost-Brabant bestaat uit 22 afdelingen in het Oosten van Vlaams-Brabant en Natuurpunt Tienen is naast Hoegaarden, Glabbeek, Boutersem en Bierbeek een van de vijf kernen van de afdeling Velpe-Mene. Deze afdeling beheert momenteel ongeveer 560 ha natuurgebied verdeeld over 24 natuurreservaten in deze vijf gemeenten. In Vissenaken en Bunsbeek worden in de valleien van de Velpe en de Rozendaalbeek bijna 100 ha als natuurreservaat beheerd. Naar het brede publiek toe werden hier de laatste jaren heel wat nieuwe wandelpaden ingericht door de organisatie. En dat die druk betreden worden, zie je pas als je ze zelf eens gebruikt.

Om de natuur optimaal te laten evolueren moet er gewerkt worden in de Natuur.gebieden. Naast de professionele terreinbeheerders zetten honderden vrijwilligers zich in om in machinaal moeilijk toegankelijke gebieden met mankracht allerlei klussen uit te voeren. Dat dit mooie resultaten geeft, blijkt uit de toenemende biodiversiteit in de beheerde gebieden, terwijl daarbuiten steeds meer dieren- en plantensoorten verdwijnen.

Maar er kan nog veel meer gedaan worden en daarvoor nodigen we alle natuurliefhebbers uit om de natuur te steunen door enerzijds – zoals meer dan 100.000 gezinnen in Vlaanderen – Natuurpunt-lid te worden en anderzijds eventueel vrijwilliger te worden: er zijn zeer uiteenlopende taken, voor elk wat wils.

Meer info: www.natuurpunt.be/tienen

Natuur.huis De Gors

 

In Vissenaken heeft Natuurpunt ook een bezoekerscentrum vanwaar de bewegwijzerde wandelparcours vertrekken. Dit Natuur.huis bevat ook de loods waar de professionele terreinwerkers hun werkplaats en opslagruimte hebben. De vrijwilligers hebben er een lokaal waarin allerlei natuurgerichte activiteiten kunnen georganiseerd worden. Ook geïnteresseerden kunnen het zaaltje huren voor vergaderingen, cursussen, kleine vieringen,…

Tijdens de zomermaanden is De Gors elke zondagnamiddag open voor het publiek. Voor of na een wandeling in de Tiense natuur.gebieden kun je er terecht voor meer info over de gebieden en voor een verfrissend drankje. De eerste zondag van de maand worden er speciale activiteiten georganiseerd zoals een optreden, een knutselnamiddag, ontmoeting met de ezels,…

Meer info: www.degors.be

[terug]


Senioren Vissenaken

[dit jaar geen stand op Dorpsfeesten]

Seniorennamiddag Vissenaken

Dinsdag 6 november 2018

VODL richt in samenwerking met het Kronkelweg Comité, Ziekenzorg,
Landelijke Gilden, Gezinsbond en KVLV ook dit najaar een seniorennamiddag in.
Deze gaat door op 6 november 2018 om 14u00 in de Kronkel.

Alle 55-plussers worden verwacht voor koffie en taart met een gezellige babbel.

We rekenen op jullie aanwezigheid!

Inschrijven kan op www.vissenakenleeft.be/senioren

Nicole Caes,
voorzitster Senioren Vissenaken

[terug]


SOS Vissenaken

Dit jaar een begeleide SOS-wandeling in Vissenaakse velden tijdens de dorpsfeesten.

De leden van Samen Op Stap nemen je mee voor een begeleide wandeling van ongeveer 7 km langs Vissenaakse veldwegels.

Gezamenlijk vertrek aan de kermismolen om 9u30, ongeveer tot 11u30.

Zie ook hier...


Samen Op Stap Vissenaken

Eens per maand gingen enkele mensen van ons dorp wandelen.
Stilaan groeide het groepje en werd er aan gedacht een vereniging op te richten.
Om een beetje structuur in het gezelschap te brengen werden de wandelingen uitgestippeld.
In samenspraak werd er ook naar een ludieke naam gezocht en kwam de naam “Samen Op Stap” (SOS) uit de bus.

Voortaan groeit de groep nog steeds en wordt elke donderdag in Vissenaken en/of op verplaatsing gewandeld.

Bij ons is iedereen welkom met het hart op de juiste plaats voor een wandeling van een 2-tal uurtjes of ± 10 km… waarna er achteraf een consumptie voorzien is voor elke deelnemer, bij een gezellige babbel.

Elke deelnemer is verzekerd tegen ongevallen.

  • Wanneer? Elke donderdag om 13u00, afspraak op het Sint-Pieterspleintje.
  • Info: 016 81 96 00 - 016 81 86 16
  • Nieuwsbrief: Schrijf je in voor de SOS-mailing en blijf wekelijks op de hoogte van de wandelingen:

www.vissenaken.be/sos_vissenaken.htm

[terug]


 

 

domeinnaam domein
Submit Site - Website Promotion
Website Promotion - Submit Your Site to 100+ Search Engines!
bestel je vlag