Walk for Nature 2006 - Vissenaken

De Walk for Nature was een waar succes: ruim duizend mensen waren op de been voor meer natuur in Vissenaken, omgeving en overal.
Op de website van Natuurpunt Velpe-Mene vind je alle foto's en het verslag van de 'Walk'.

Belangrijke dag voor de natuur in Vissenaken
wandelen en fietsen voor meer natuur in de Velpe- en de Rozendaalbeekvallei te Vissenaken!

De Kronkel Vissenaken (aan de Sint-Pieterskerk)

Er is ruime parkeergelegenheid, aangegeven door wegwijzers.

Voormiddag: vroege vogels of wandelen

Namiddag: wandelen of fietsen met het hele gezin, poppenkast voor de kinderen.

Vanaf 13u30: Start gezinswandel- en fietstochten (starten kan tot 15u30)

Trefpunt: De Kronkel Vissenaken

In de Kronkel zijn verschillende stands over het gebied, de werking van Natuurpunt, de partnerorganisaties en natuur in de Stad Tienen. In de Kronkel kan je ook rustig nagenieten met een drankje.

Een onvergetelijke dag in het landschap van Vissenaken met Rozendaalbeek- en Velpevallei

Natuurontwikkeling en landschap in ruilverkavelingsgebied Vissenaken
tintelend en attractief!

Het landschap van Vissenaken ligt op de scheidingslijn van Hageland en Haspengouw. Het Hagelands en Haspengouws landschap spreekt tot de verbeelding. Met zijn uitgestrekte akkers, weidse vergezichten, diep ingesneden valleien en prachtige holle wegen is dit buitengebied uitgegroeid tot het mekka van de zachte natuurgenieter.  Vissenaken een nog zeer landelijk dorp deeluitmakend van Tienen is gekenmerkt enerzijds door uitgestrekte akkers maar ook door de ingesneden vallei van de Rozendaalbeek en de  brede middenloop van de Velpe. Je kan er volop proeven van de mix van ruimte, natuur en rust.

Op zondag 23 april 2006 organiseert Natuurpunt Velpe-Mene in Vissenaken de ‘Walk for Nature 2006’, een grote wandel- en fietsdag die de landschappelijke troeven van de streek in de verf moet zetten. Je ontdekt er hoe Natuurpunt Velpe-Mene werkt en opkomt voor het behoud van het landschap en de ontwikkeling van nieuwe natuur in het agrarische cultuurlandschap binnen het ruilverkavelingsgebied Vissenaken.

Deze dag wordt mee ingekaderd in de ‘Dag van de Aarde’.

Wandelend (of fietsend) ontdek en beleef je dit landschap. Natuurontwikkelingsgebieden zoals de Rozendaalbeekvallei en de Velpevallei liggen temidden van een rijk agrarisch cultuurlandschap. Natuurpunt Velpe-Mene komt op voor de uitbouw van forse natuurcomplexen binnen de lopende ruilverkaveling zoals de versterking van het Rozendaalbeekcomplex, een natuurcomplex In de Zon-Velpevallei en Paddenpoel-Velpevallei-Koestraat. Maar ook het landschap en trage wegen dienen versterkt te worden. Als belevingsgebied en als leefgebied voor soorten als geelgors en rugstreeppad.

Binnen dit gebied komt de zeldzame rugstreeppad voor. Natuurpunt Velpe-Mene wil dat binnen de maatregelen van de ruilverkaveling ook nieuwe habitats voor de rugstreeppad gecreeerd worden.

Als nieuwsgierige natuurliefhebber mag jij die dag niet missen! Je bent van harte welkom op zondag 23 april!


info: 016-73 30 23 of
hugo.abts@pandora.be

Deelname aan de Walk for Nature kost 1 euro per persoon of 2 euro per gezin voor leden van Natuurpunt en partnerorganisaties. Niet-leden betalen 3 euro per persoon of 6 euro per gezin.

T.V.V. Reservatenfonds Aankoop Natuurgebieden Velpe-Mene

Na Vissenaken gaan er nog 3 etappes van de Walk for Nature door (klik op de foto's):

Op 18 juni gaat de vierde etappe door in Kampenhout. Deze informatie volgt later.