REGLEMENT DE KRONKEL

VOOR HET GEBRUIK VAN HET POLYVALENT JEUGD- EN ONTMOETINGSCENTRUM 'DE KRONKEL'
(laatste aanpassing: 1 oktober 2019)


 

1. LOKALEN

VZW Centrum Vissenaken stelt volgende lokalen, allen gelegen aan de Kronkelweg 11 te Vissenaken, ter beschikking: Zaal A, Zaal B, Zaal C, Café, Keuken. (terug)

2. VOORBEHOUD

3. SLEUTELS

Voor de aanvang van de activiteit kan de sleutel afgehaald worden zoals onderling overeen te komen bij de sleutelverantwoordelijke. Na afloop van de activiteit dient de sleutel in de brievenbus links van de toog gedeponeerd te worden of in de brievenbus van het privéadres van de sleutelbeheerder.
De gebruikers van zaal C, dienen de sleutel in de brievenbus van het privéadres van de sleutelverantwoordelijke te deponeren. (terug)

4. GEBRUIKSDUUR

5. UITRUSTING

6. DRANKEN

De gebruiker is gehouden de dranken die beschikbaar zijn in De Kronkel af te nemen. Hij staat zelf in voor het tappen en schenken.
Er is steeds een voldoende voorraad van bieren, frisdranken en waters. Koffie, thee, sinaasappelsap en wijnen mogen meegebracht worden.
Als de gebruiker een groot drankverbruik verwacht, dient hij een week op voorhand zijn bestelling door te geven aan de reserveringsverantwoordelijke. Wie ten onrechte meegebrachte dranken verbruikt zal een forfaitair bedrag betalen van € 50. (terug)

7. FRITEUSE

De huurder zorgt zelf voor de frituurolie (2 x 8 liter). Na gebruik wordt de frituurolie terug meegenomen en de
friteuses grondig gekuist. (terug)


8. REINIGING

De lokalen dienen onmiddellijk na afloop opgeruimd te worden.
Indien de zalen niet opgeruimd zijn vóór zes uur ’s morgens van dag A +1 en men heeft de zalen niet gereserveerd om op dag A +1 op te ruimen (zie punt 4) , dan wordt een forfaitaire kost aangerekend volgens het “extra tarief”.
Indien de zalen niet naar behoren zijn opgeruimd, zal een forfaitaire kost aangerekend worden van 15 euro per manuur, met een minimum van 10 euro.

De gebruiker laat de gebruikte lokalen en voorwerpen in een ordelijke toestand achter:

(terug)

9. AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker is volledig aansprakelijk voor schade door zijn activiteiten toegebracht aan de lokalen,
toestellen, voorwerpen. Beschadigde of verdwenen toestellen voorwerpen worden aangerekend per stuk of volgens de graad van beschadiging. De gebruiker verplicht er zich toe de beschadigde voorwerpen te verzamelen en spontaan aangifte te doen van ontbrekende stukken. Bij beschadiging of het ontbreken van toestellen, keukengerei, borden en tassen… worden deze aan aankoopprijs aangerekend. De gebruiker is er toe gehouden voor het begin van iedere activiteit na te gaan of alles aanwezig is en indien dit niet het geval is, dit onmiddellijk te melden aan de sleutelverantwoordelijke.

De gebruiker moet als een goede huisvader zorg dragen voor de uitrusting. Hij moet zich houden aan de richtlijnen gegeven door de sleutelbeheerder en het nodige respect opbrengen voor de eventuele activiteiten, die in andere lokalen plaatsvinden. Bij gelijktijdig gebruik door verschillende huurders (kan enkel bij vergaderingen) dienen zijzelf onderling afspraken te maken betreffende het gebruik van het café. (terug)

10. VEILIGHEID

Bij de organisatie van een activiteit zorgt de gebruiker ervoor dat de toegangen tot alle gebruikte lokalen,
toiletten en nooduitgangen volledig vrij blijven. De gebruiker neemt kennis van de algemene voorschriften in verband met de brandpreventie, uitgehangen in De Kronkel. (terug)

11. INRICHTING DER LOKALEN

12. TOEZICHT

De gebruiker stemt er in toe dat de sleutelverantwoordelijke op ieder ogenblik vrije toegang heeft tot de lokalen; hij zal zich gedragen volgens de richtlijnen verstrekt door deze persoon, die zelfs kan beslissen tot het beëindigen van de activiteit. (terug)

13. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

In aanvulling van alle wettelijke bepalingen en gemeentelijke reglementen inzake burengerucht, milieunormen en dergelijke, verklaart de gebruiker zich akkoord met de volgende beperkingen:

(terug)

14. GEBRUIKSSOM

De tarieven geldig op het ogenblik van de reservatie blijven gelden tot één jaar na de reserveringsdatum. Daarna worden de op dat ogenblik geldende tarieven aangerekend. (terug)

15. GELDIGHEID OVEREENKOMST

Een overeenkomst is slechts geldig:

(terug)

16. VERENIGINGEN

(terug)

17. BETALING

Pas na het bezoek van de sleutelverantwoordelijke aan de lokalen wordt de rekening gemaakt.

De betaling dient uiterlijk 1 maand na ontvangst van de factuur te geschieden per overschrijving op rekening nummer BE58 7340 0039 5079 van Centrum Vissenaken, Kronkelweg 11, 3300 Vissenaken of contant aan de reserveringsverantwoordelijke. (terug)

18. ANNULERING

Bij annulering van een activiteit, de reserveringsverantwoordelijke zo snel mogelijk verwittigen. Indien de annulering gebeurt gedurende de laatste 7 dagen voorafgaand aan de activiteit zal de reservatiesom niet teruggestort worden (behoudens niet te voorziene gebeurtenissen). (terug)

19. MUZIEK

De vzw Centrum Vissenaken betaalt de jaarlijkse bijdrage 'Billijke vergoeding'.

De gebruiker moet zelf de aanvraag en betaling voor Sabam en eventuele andere vergoedingen instaan.
Een vaste geluidsinstallatie met draadloze micro kan gehuurd worden voor € 5,00 (zie punt 9). Deze installatie is enkel geschikt voor achtergrondmuziek en voordrachten. (terug)

20. TENTOONSTELLINGEN

De zaalbeheerders stellen (de muren van) de zaal gratis ter beschikking van kunstenaars.

Indien de werken verzekerd moeten worden, dient de kunstenaar daarvoor wel zelf  te zorgen.
Praktische informatie is te bekomen bij Rudy Scheys, 016 82 13 77. (terug)


21. RESERVERINGSVERANTWOORDELIJKE
reserveringen, Kronkel info

Emile Defau: 0499 59 09 98, Metselstraat 85, Vissenaken - emile.defau@telenet.be (terug)

22. SLEUTELVERANTWOORDELIJKE
afhalen sleutel, praktische regelingen, bezichtigen zaal, drankbestelling

Nicole Caes: 016 81 06 01 of 0497 88 37 76, Kumtichstraat 349, Vissenaken (terug)

23. KLACHTEN

Frans De Schutter: 016 81 34 69 of 0473 89 05 72, Romeinsebaan 42, Vissenaken - frans.deschutter@skynet.be. (terug)


Vissenaken, 11 juli 2021


Download het reglement: klik hier (pdf - 124 KB)

 

 

webhosting
.
domeinnaam domein
Submit Site - Website Promotion
Website Promotion - Submit Your Site to 100+ Search Engines!