2003
Het Bobolavirus

Komedie door Ivo Maes
Regie: Stef Boogaerts

Elvier, de eenvoudige kuisvrouw van huisdokter Verhulst, had maar al te graag verder gestudeerd. Haar meisjesdroom: medisch assistente. Jammer, het lot besliste anders. Maar op een dag raken dokter Verhulst en zijn assistente in een verkeersongeval betrokken en de praktijk dient veertien dagen gesloten te worden. Elvier ziet haar kans schoon om twee weken voor medisch assistente te spelen. Ze zoekt en vindt tijdelijk een vervangdokter en alles loopt op wieltjes, totdat onverwacht een kontrolearts opduikt. De problemen stapelen zich op en de ramp is kompleet als blijkt dat de vervangdokter slechts een laatstejaars student is... in de faculteit diergeneeskunde. Een allegaartje aan patiënten kleurt het geheel en helpt mee de chaos het hoofd te bieden. Of toch niet?

.

de foto's...
nog even zoeken.

> archief

 

 

domeinnaam domein
Submit Site - Website Promotion
Website Promotion - Submit Your Site to 100+ Search Engines!