| Sint-Hymelinus | Bronneke | Krant (1) | Krant (2) | Legende | Viering | Databank


Sint-Hymelinusbron

Een Hagelandse Heilige (terug)

 

HEILIGE HIJMELINUS

 

DE landelijke en rustige gemeente Vissenaken (bij Tienen), bezit sinds onheugelijke tijden twee parochiekerken, de ene toegewijd aan Sint Pieter, de andere aan Sint Maarten.

In onze oude kerk van St. Maarten bevond zich een soort kapel, waar in 1946, in een graf, een geraamte werd gevonden, dat beschouwd werd als de overblijfselen van de Heilige Hijmelinus, die aldaar bijzonder vereerd wordt. De H. Hijmelinus was, volgens de legende, een priester uit Schotland, die op zijn terugreis te Vissenaken overleden is. Hij zou van koninklijke bloede geweest zijn en een naaste familielid van St. Rombout, die te Mechelen aangeroepen wordt.

De legende zegt verder: Hij rustte op zijn terugreis een weinig te Vissenaken, als de meid van de pastoor water ging halen in een in de nabijheid van pastorij gelegen put. De heilige vroeg haar te drinken. De meid antwoordde dat het niet paste te drinken uit de waterkruik en nodigde Hijmelinus uit daarvoor naar de pastorij te komen. Nochtans, overwonnen door zijn aandringen en door de verzekering van Hijmelinus, dat haar meester er zou voor beloond worden, gaf zij hem de waterkruik en de heilige dronk. Als zij op de pastorij teruggekeerd was en van het water wilde schenken aan Mijnheer pastoor, was het water veranderd in wijn.

Op aandringen van de pastoor aanvaardde Hijmelinus de hem aangeboden gastvrijheid, doch hij weigerde een zacht bed en verkoos, hoewel ziek zijnde, te rusten op wat stro in een schuur, waar hij na drie dagen gestorven is, op 10 maart 775.

Op zijn graf gebeurden veel wonderen: genezing van zieke kinderen en ook genezing van ziek vee.

er bestaat in een bosje struikgewas, naast de steenweg Tienen - St. Joris-Winge, op deze parochie een kapelleke met een bron, hem toegewijd. In 1646 werd het toegelaten de heilige aldaar te vereren. En een volle aflaat werd te zijner ere verleend in 1834, te verdienen op de dag van zijn feest, in de kerk van Vissenaken St. Maarten. Heden wordt het feest van de H. Hijmelinus gevierd in dezelfde kerk als feest van eerste klas zonder octaaf, op 10 maart. Deze dag en volgende dagen worden zijn relikwieën uitgesteld.

Op 10 Maart en de volgende dagen komen er velen bidden om genezing voor hun kinderen en voor hun vee. Hij wordt, evenals St. Rochus, aangeroepen tegen besmettelijke ziekten. Bedevaarders uit Bunsbeek, Roosbeek, St. Margriet-Houtem en Vissenaken komen er bidden, geld offeren en water scheppen om op de wonde te wrijven. Op 10 maart, zijn feestdag, gaat de processie naar de bron. H. Hijmelinus bescherm ons ziel en lichaam.

 

Ach. Van Oostveldt


Schrijf in voor de Nieuwsbrief van Vissenaken

Activiteiten
in/rond Vissenaken

Welkom op de webstek van Vissenaken. Hier vind je heel veel over deze deelgemeente van Tienen... heb jij nog iets? Klik hier...