Verenigingenmarkt

12u00 tot 18u00

Enkele verenigingen die actief zijn in Vissenaken stellen zich voor met een stand op het Sint-Pieterspleintje: (klik op de namen)


Broederschap Himelinus

Broederschap van de heilige Himelinus van Vissenaken

‘Herontdekking en hervernieuwing in de kerk’

De Broederschap
Een katholieke broederschap, fraterniteit of confrérie is een vrome vereniging van leken. De broederschappen van devotie promoten een bepaalde cultus of devotie tot een heilige.

Vereniging
Het engagement van een broederschap is geïnspireerd door de katholieke doctrine, waarbij de devotie en geloof centraal staan. De facto is een broederschap een private vereniging.

 

Lidmaatschap
Leden van de broederschap moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen die beschreven zijn in erkende statuten. De controle van de werking wordt uitgeoefend door een bestuur, dat democratisch is verkozen zonder tussenkomst van de kerkelijke overheid.

In Vlaanderen
De eerste broederschappen ontstonden in de Middeleeuwen in parochies en worden nog steeds door de kerk en de paus actief ondersteund.

In Vissenaken

Werk aan de winkel!
De vieringen rond 10 maart in de kerk van Sint-Maarten en de boeteprocessie naar het kapelletje op de bron in de Kattenbos bestaan al eeuwen. Een opdracht zou kunnen zijn opnieuw wat meer luister en uitstraling aan dit ‘evenement’ te geven.
De broederschap draagt zorg voor de relieken van de heilige Himelinus. In dit kader kan bijvoorbeeld een onderzoek naar een mogelijke verwantschap met de heilige Rombout van Mechelen passen.
Om de traditie te vrijwaren kan er ook een dossier opgemaakt worden voor een erkenning als immaterieel erfgoed.
Mogelijk nog meer dossiers klaarmaken om subsidies binnen te rijven, niet alleen om het kappelletje te herstellen, maar ook bijvoorbeeld om het leven en de betekenis van ‘onze’ heilige uit te klaren op vandaalbestendige borden.
Allemaal een meerwaarde voor ons dorp.

Oproep
Maak kennis en word lid van de broederschap op het standje tijdens de Dorpsfeesten.

[terug]


Brouwerij Vissenaken

Metselstraat 74, Vissenaken

Brouwerij Vissenaken wil Vissenaken en bij uitbreiding Tienen op de wereldkaart plaatsen. Als ethisch bedrijf is de zorg voor mens en milieu uiterst belangrijk.
Groei en winst zijn daarbij ondergeschikt.
Het welzijn primeert.

Door de huidige schaalvergroting naar 5 Hl brouwketels komt de brouwerij in een andere dimensie terecht waardoor er mogelijkheden ontstaan om sociale, culturele, duurzame en meerwaarde projecten te creëren en/of te ondersteunen.
Met duurzaamheid wordt hier niet alleen de milieuvoetafdruk bedoeld maar ook de sociale en economische duurzaamheid, en een duurzaamheid die in tijd noch geografisch begrensd is.
Het is niet de bedoeling om plots wekelijks grote volumes te brouwen. Een organische groei, geleidelijk aan is wel mogelijk.

Maar het belangrijkste is dat er na 1 jaar terug BIER VAN HIER is!

Bier goed al goed

[terug]


Crossing Vissenaken

Crossing Vissenaken wil niet langer alleen rond voetbal draaien, maar een ontmoetingscentrum zijn voor het hele dorp met al haar inwoners en verenigingen. De club moet tegelijk toegankelijk worden voor iedereen. Onze vereniging is dan ook meer dan alleen voetbal. In onze club moet iedereen de mogelijkheid krijgen om recreatief te kunnen sporten met respect voor elkaar.

Wij staan open voor:
Jongens-meisjes, Senioren-veteranen-ladies, Gsport met motorische of mentale beperking, Samenwerking met Wielertoeristen, Samenwerking met Wandelclubs, Samenwerking met scholen en KLJ.
Verleden jaar vierden we ook ons 50-jarig bestaan. Hierdoor werd CRV een Koninklijke club. Met onze CRV 2020 visie hebben we voor de volgende 5 jaar een duidelijke focus op het toekomstige beleid. Door vele mensen te betrekken bij onze nieuwe club-filosofie wordt CRV een plaats waar velen zich zullen thuis voelen.

Op zondag van de Dorpsfeesten zal CRV ook aanwezig zijn met ‘TRAP JE RIJK’. Voor slechts € 2 kan je hier 5 x proberen op doel te trappen. Wie het 3 x lukt, mag kiezen uit talrijke prijzen.

Graag tot dan!
Het CRV bestuur

[terug]


Gezinsbond Vissenaken

Welkom bij de Gezinsbond Vissenaken!

De gezinsbond Vissenaken vindt het een uitdaging om gezinnen te verenigen en buurten te laten leven.
Onze vereniging wil graag alle gezinnen ontmoetingskansen geven, voor ontspanning zorgen en een hele reeks diensten aanbieden.

 • de kinderoppasdienst (KOD) geeft ouders de kans er op uit te gaan. Ze werkt aan lage tarieven en zorgt dat uw aansprakelijkheid ten opzichte van de kinderoppas verzekerd is!
  Info Kinderoppasdienst: 016 82 73 28
  kod.vissenaken@hotmail.com
  Jongeren kunnen zich kandidaat stellen als kinderoppassers vanaf 15 jaar.
 • de sport- en ontspanningsdienst (GEZINSSPORTVLAANDEREN) stimuleert via haar activiteiten recreatief sport en ontspanning voor en met het gezin. Een greep uit wat zoal wordt georganiseerd: wekelijks recreatief badminton, wandelen, sport- en spelactiviteiten, afdelingsweekend…
  Een waaier voor jong en oud(er)!
 • het sociaal-cultureel werk (SCW) organiseert activiteiten zoals een ontbijtdag, theater, voordrachten en vormingsmomenten, toneelopvoeringen…
 • de jonge gezinnenactie (JGA) organiseert elke zomer een speelweek voor kinderen.
 • met de lidkaart/spaarkaart kan je bij enkele gezinsvriendelijke handelaars een korting krijgen. Er zijn ook tal van speciale kortingsacties. Een overzicht vind je bij 
  www.gezinsbond.be.
  Korting krijg je ook bij aankoop van GSM-kaarten, treinpassen en kinépolistickets in ons verkooppunt bij Agnes Vandersmissen, Metselstraat 74, 016 82 13 77, 
  gezinsbond.vissenaken@skynet.be
 • Onze Gezi(e)nsdag in het voorjaar en de Sint-Maartenshappening in het najaar zijn uitstekende gelegenheden om in een gezellige sfeer samen te komen met dorpsgenoten.

Het aanbod van de plaatselijke activiteiten gieten we ongeveer driemaandelijks in ’t Nieuwsbronneke.
Je kan je gratis abonneren  op het digitale ‘niEuwsbronneke’ op eenvoudig verzoek via gezinsbond.vissenaken@skynet.be

Bezoek ook eens onze website:  www.gezinsbond.be/vissenaken, waar je o.a. informatie vindt over onze bestuursploeg.

We hopen jullie weldra eens te ontmoeten en wensen jullie een fijne gezinstijd toe in Vissenaken.

[terug]


Gunningenruiters Vissenaken/Glabbeek

Rijvereniging de Gunningenruiters is lid van de Landelijke Rijverenigingen en is in volle bloei. De club werd opgericht in 1975. Wekelijks in de zomer houden we twee ruitertrainingen op ons oefenterrein, Attenrodestraat 10a in Glabbeek: iedereen welkom voor een pintje (of iets anders…).

Op 1 oktober 2017 gaat ons main event door: het Nationaal Ruitertornooi. Alle kijklustigen zijn welkom, ook als je niets met paarden te maken hebt.

Op zaterdag 27 januari 2018 gaat traditioneel onze jaarlijkse eetavond door.

Op de zaterdag van de Dorpsfeesten in Vissenaken kun je de Gunningenruiters vinden in onze stand op de Kronkelweide.
Neem deel aan de quiz waarmee een mini VIP arrangement voor het Nationaal Ruitertornooi op 1 oktober te winnen is.

Zaterdag 2/09/2017 | 14u00-18u00

[terug]


KLJ Vissenaken

De Katholieke Landelijke Jeugd is een jeugdbeweging die zich al meer dan 80 jaar bezig houdt met het organiseren van activiteiten, kampen en weekends voor kinderen van 6 tot 35 jaar. Bij ons is iedereen welkom en wij zorgen ervoor dat elk kind zich kan amuseren in Vissenaken.

 

KLJ Vissenaken is opgedeeld in drie leeftijdsgroepen:
-16
+16
+20

Inschrijven is zeer eenvoudig, meer info vind je hierover op onze website: www.klj-vissenaken.be en op onze Facebook-pagina.

[terug]


KVLV Vissenaken

Beste dorpsgenoten

Het KVLV team van Vissenaken biedt weer een mooi najaarsprogramma aan. De juiste data van de activiteiten staan nog niet vast, maar we kunnen nu al meedelen wat jullie mogen verwachten.
We voorzien een reeks naailessen en ons brei- en haakcafé gaat weer open. De kooklessen komen terug aan bod en we denken ook aan koken voor en met mannen. We geven een demo bloemschikken en het jaar wordt afgesloten met ons kerstfeest.
In het najaar voorzien we ook een pannenkoekenverkoop, de opbrengst gaat naar een goed doel.

 

We hopen jullie te ontmoeten op onze activiteiten.

Op de dorpsfeesten vinden jullie ons in het bekende groene KVLV tentje.

 

Het KVLV team Vissenaken

 

[terug]


Landelijke Gilde Vissenaken

De Landelijke Gilde Vissenaken is een socio-culturele gezinsvereniging van mensen met een warm hart voor het platteland. Vrijwillige bestuursleden trekken de kar en organiseren activiteiten voor zowel leden als niet-leden: kaartavonden, muziekavonden, thema-avonden (vb. in kader van herdenking WO) en andere voordrachten, samenwerking op de jaarlijkse dorpsfeesten en seniorennamiddagen, fietstochten samen met KVLV, de gezellige bakharingenavond in november en de jaarlijkse wandelingen (herfstwandeling en bloesemwandeling).

Onze bestuursleden zijn heel actief in ons mooie plattelandsdorp Vissenaken.

Ben je graag onder de mensen, dan kun je bij ons terecht voor een flinke portie amusement en leute. In de mate van het mogelijke ondersteunen en werken wij samen met andere verenigingen. Iedereen is bij ons altijd van harte welkom.

Hoe lid worden?
 • Via het secretariaat: Guido Verhaegen, Romeinsebaan 62, 3300 Vissenaken, 0495 44 67 99.
 • Of steek een briefje in de bus met uw gegevens en e-mailadres, wij contacteren u.
 • Stort € 13 op rekening: BE 90 7344 0100 0332 - KREDBEBB van Landelijke Gilde Vissenaken met vermelding: Nieuw Lid en naam.

“Iedereen is altijd welkom op het platteland is het ALTIJD Plezant.”

Guido Verhaegen
Secretaris Landelijke Gilde Vissenaken
Romeinsebaan 62, 3300 Vissenaken, 0495 44 67 99

[terug]


Natuurpunt Tienen

[dit jaar geen stand maar een kleine tentoonstelling op Dorpsfeesten]

Natuurpunt is een organisatie die het beschermen van natuur in Vlaanderen als doel heeft. Dat doet zij vooral door het in beheer nemen van terreinen die waardevol zijn voor het instandhouden van flora en fauna en de onderlinge samenlevingsvormen. Om langdurige bescherming te garanderen, is aankopen van terreinen het beste middel. In gans Vlaanderen beheert Natuurpunt meer dan 22.000 ha zeer uiteenlopende natuurgebieden, verdeeld over een 500-tal erkende natuurreservaten.

Natuurpunt Oost-Brabant bestaat uit 22 afdelingen in het Oosten van Vlaams-Brabant en Natuurpunt Tienen is naast Hoegaarden, Glabbeek, Boutersem en Bierbeek een van de vijf kernen van de afdeling Velpe-Mene. Deze afdeling beheert momenteel ongeveer 560 ha natuurgebied verdeeld over 24 natuurreservaten in deze vijf gemeenten. In Vissenaken en Bunsbeek worden in de valleien van de Velpe en de Rozendaalbeek bijna 100 ha als natuurreservaat beheerd. Naar het brede publiek toe werden hier de laatste jaren heel wat nieuwe wandelpaden ingericht door de organisatie. En dat die druk betreden worden, zie je pas als je ze zelf eens gebruikt.

Om de natuur optimaal te laten evolueren moet er gewerkt worden in de Natuur.gebieden. Naast de professionele terreinbeheerders zetten honderden vrijwilligers zich in om in machinaal moeilijk toegankelijke gebieden met mankracht allerlei klussen uit te voeren. Dat dit mooie resultaten geeft, blijkt uit de toenemende biodiversiteit in de beheerde gebieden, terwijl daarbuiten steeds meer dieren- en plantensoorten verdwijnen.

Maar er kan nog veel meer gedaan worden en daarvoor nodigen we alle natuurliefhebbers uit om de natuur te steunen door enerzijds – zoals meer dan 100.000 gezinnen in Vlaanderen – Natuurpunt-lid te worden en anderzijds eventueel vrijwilliger te worden: er zijn zeer uiteenlopende taken, voor elk wat wils.

Meer info: www.natuurpunt.be/tienen

Natuur.huis De Gors

 

In Vissenaken heeft Natuurpunt ook een bezoekerscentrum vanwaar de bewegwijzerde wandelparcours vertrekken. Dit Natuur.huis bevat ook de loods waar de professionele terreinwerkers hun werkplaats en opslagruimte hebben. De vrijwilligers hebben er een lokaal waarin allerlei natuurgerichte activiteiten kunnen georganiseerd worden. Ook geïnteresseerden kunnen het zaaltje huren voor vergaderingen, cursussen, kleine vieringen,…

Tijdens de zomermaanden is De Gors elke zondagnamiddag open voor het publiek. Voor of na een wandeling in de Tiense natuur.gebieden kun je er terecht voor meer info over de gebieden en voor een verfrissend drankje. De eerste zondag van de maand worden er speciale activiteiten georganiseerd zoals een optreden, een knutselnamiddag, ontmoeting met de ezels,…

Meer info: www.degors.be

[terug]


Senioren Vissenaken

[dit jaar geen stand op Dorpsfeesten]

Seniorennamiddag Vissenaken

Dinsdag 7 november 2017

VODL richt in samenwerking met het Kronkelweg Comité, Ziekenzorg,
Landelijke Gilden, Gezinsbond en KVLV ook dit najaar een seniorennamiddag in.
Deze gaat door op 7 november 2017 om 14u00 in de Kronkel.

Alle 55-plussers worden verwacht voor koffie en taart met een gezellige babbel.
Amusement met muziek wordt verzorgd door DJ Mil met liedjes uit de tijd van toen.

We rekenen op jullie aanwezigheid!

Inschrijven kan op www.vissenakenleeft.be/senioren

Nicole Caes,
voorzitster Senioren Vissenaken

[terug]


SOS Vissenaken

[dit jaar geen stand op Dorpsfeesten]

Samen Op Stap Vissenaken

Eens per maand gingen enkele mensen van ons dorp wandelen.
Stilaan groeide het groepje en werd er aan gedacht een vereniging op te richten.
Om een beetje structuur in het gezelschap te brengen werden de wandelingen uitgestippeld.
In samenspraak werd er ook naar een ludieke naam gezocht en kwam de naam “Samen Op Stap” (SOS) uit de bus.

Voortaan groeit de groep nog steeds en wordt elke donderdag in Vissenaken en/of op verplaatsing gewandeld.

Bij ons is iedereen welkom met het hart op de juiste plaats voor een wandeling van een 2-tal uurtjes of ± 10 km… waarna er achteraf een consumptie voorzien is voor elke deelnemer, bij een gezellige babbel.

Elke deelnemer is verzekerd tegen ongevallen.

 • Wanneer? Elke donderdag om 13u00, afspraak op het Sint-Pieterspleintje.
 • Info: 016 81 96 00 - 016 81 86 16
 • Nieuwsbrief: Schrijf je in voor de SOS-mailing en blijf wekelijks op de hoogte van de wandelingen:

www.vissenaken.be/sos_vissenaken.htm

[terug]


 

 

domeinnaam domein
Submit Site - Website Promotion
Website Promotion - Submit Your Site to 100+ Search Engines!
bestel je vlag